Temat przewodni: PRAWIDŁOWA HIGIENA I PIELĘGNACJA JAKO ELEMENT SKUTECZNEJ PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

edycja 2czas trwania kampanii – 1.12.2014 – 31.03.2015
zasięg –placówki medyczne na terenie kraju –16 województw
ilość uczestniczących placówek medycznych – 93
ilość przeprowadzonych szkoleń – 173
liczba wykonanych obserwacji – 9435

W badaniu wzięły udział:

 • kobiety, które stanowiły 84,6% ankietowanych
 • mężczyźni, którzy stanowili 15,4% ankietowanych

Poddane analizie zostały następujące grupy zawodowe:

 • pielęgniarki/pielęgniarze
 • lekarki/lekarze
 • inne – rehabilitanci, laboranci, farmaceuci, ratownicy medyczni, technicy rtg, opiekunowie medyczni, personel sprzątający, itp.

Ankietowani byli przedstawiciele personelu medycznego z następujących oddziałów:

 • blok operacyjny
 • chirurgiczny
 • ginekologiczny
 • neonatologiczny
 • rehabilitacyjny
 • internistyczny
 • ortopedyczny
 • inne

Szczegółowe wyniki akcji są dostępne w formie prezentacji

Pobierz prezentację