zdj1Szczegółowo opracowane wyniki I edycji Akcji Szkoleniowo-Edukacyjnej „ZAMKNIJ DRZWI ZAKAŻENIOM SZPITALNYM” zostały przedstawione podczas I Konferencji Higieny Szpitalnej i Bezpieczeństwa Pacjentów dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pt.: „The Future of Infection Surveillance and Control” (ang. First CEE Conference on Hospital Hygiene and Patient Safety – „The Future of Infection Surveillance and Control”). Konferencja została zorganizowana przez Fundację Semmelweisa i odbyła się w dniach 3–5 marca 2015 roku w Wiedniu. W konferencji uczestniczyło około 300 osób, które na co dzień prowadzą działalność w zakresie higieny, epidemiologii oraz mikrobiologii.

The Future of Infection Surveillance and Control 4Tematyką przewodnią spotkania była profilaktyka zakażeń szpitalnych oraz praktyczne rozwiązania minimalizujące ich ryzyko na podstawie doświadczeń własnych i różnych programów wprowadzonych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Stanach Zjednoczonych (program „Siedem kroków do zapobiegania zakażenia miejsca operowanego” – ang. Seven Step Bundled Approach to the Prevention of Surgical Site Infection).

The Future of Infection Surveillance and Control 3Zgłoszono około 40 prac naukowych, w tym dwie były przygotowane przy współpracy dr hab. n. med. Doroty Rożkiewicz, prof. dr hab. Elżbiety Ołdak (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), mgr Emilii Szumskiej oraz dr. n. med. Michała Zabłockiego (Medilab Sp. z o.o.). Jedna z tych prac, zatytułowana „Wpływ czynników ryzyka na poprawność techniki dezynfekcji rąk wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce” (ang. „Evaluation of risk factor influencing a proper hand disinfection technique in health professionals in Poland”), prezentowała wyniki badań I edycji „ZAMKNIJ DRZWY ZAKAŻENIOM SZPITALNYM”. Praca ta znalazła się wśród dziesięciu najlepszych prac w sesji plakatowej. Dzięki temu wyróżnieniu podczas spotkania zaistniała możliwość wygłoszenia wykładu przedstawiającego opracowane wyniki badań.

The Future of Infection Surveillance and Control 2Podczas Konferencji poruszono również niezwykle istotne aspekty, takie jak prewencja zakażeń Clostridium difficile (wykładowca Maja Rupnik – Institute of Public Health Maribor, Centre for Microbiology), zakażenia wywoływane przez MRSA (ang. methicillin-resistant Staphylococcus aureus) oraz organizmy wielolekooporne (wykładowca Axel Kramer – University Medicine Greifswald). Prestiżu konferencji dodała obecność autorytetu w dziedzinie higieny rąk – prof. Didiera Pitteta – światowego lidera programu „Clean Care is Safer Care”. Podczas niezwykle charyzmatycznych wystąpień profesor podzielił się bogatym doświadczeniem zawodowym oraz przedstawił higienę rąk jako priorytet w profilaktyce zakażeń szpitalnych.