W badaniu wzięły udział:

 • kobiety, które stanowiły 83,8 % ankietowanych
 • mężczyźni, którzy stanowili 15,35 % ankietowanych

Poddane analizie zostały następujące grupy zawodowe:

 • pielęgniarki/pielęgniarze
 • lekarki/lekarze
 • inne – rehabilitanci, laboranci, ratownicy medyczni, technicy rtg, opiekunowie medyczni, personel sprzątający, itp.%

Ankietowani byli przedstawiciele personelu medycznego z następujących oddziałów:

 • blok operacyjny
 • intensywnej terapii
 • intensywnej opieki medycznej
 • chirurgiczny
 • ginekologiczny
 • neonatologiczny
 • rehabilitacyjny
 • wewnętrzny
 • ortopedyczny

Szczegółowe wyniki akcji są dostępne w formie prezentacji

Pobierz prezentację