Ogólnopolska kampania o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym „ZAMKNIJ DRZWI ZAKAŻENIOM SZPITALNYM” skierowana jest do pracowników placówek ochrony zdrowia. Celem akcji jest propagowanie poprawności procedury chirurgicznego oraz higienicznego mycia i dezynfekcji rąk, których skuteczne stosowanie przyczynia się do efektywnego ograniczenia występowania zakażeń szpitalnych. Ideą programu jest:

 • inspirowanie i zachęcenie personelu medycznego do poszerzenia wiedzy na temat prawidłowej higieny rąk
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykonywanych procedur
 • próba dokonania oceny z przygotowania personelu medycznego do procedur higieny rąk


Szkolenia składają się z bloku teoretycznego (wykłady z zakresu prawidłowej higieny rąk, prezentacje multimedialne itp.) i obszernego bloku warsztatów praktycznych.

Podczas warsztatów praktycznych sprawdzane są następujące aspekty: przygotowanie rąk przed myciem i dezynfekcją zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym (CDC) oraz poprawność wykonywania procedury dezynfekcji rąk. Ocena poprawności wykonanej procedury dezynfekcji rąk dokonywana jest przy użyciu urządzenia szkoleniowego COUCOU BOX z lampą UV i kamerą oraz specjalnego preparatu Aniosgel 85 NPC phosphorescent.

Przygotowanie rąk przed procedurą dezynfekcji oceniane jest na podstawie obserwacji przez koordynujący personel pielęgniarski. Wszystkie spostrzeżenia są skrupulatnie zaznaczane, w jednakowych na terenie całego kraju, anonimowych formularzach poprawnej dezynfekcji, które następnie są poddawane weryfikacji prawidłowego wypełnienia. Obserwacje skupiają się na następujących czynnikach, które znacząco wpływają na niepoprawność wykonania procedury dezynfekcji rąk:

 • posiadanie pomalowanych, sztucznych paznokci, np. tipsów
 • długość posiadanych paznokci (powyżej 0,5 cm)
 • kondycja skóry rąk (m.in. podrażnienia, zaczerwienienia, wysuszenia oraz innych zmiany skórne)
 • posiadanie biżuterii – zegarka, bransoletki, pierścionków, w tym obrączki
 • długość rękawa odzieży ochronnej

Na podstawie zebranych formularzy przygotowywane są porównania i wykresy, jako odsetek wszystkich odpowiedzi zanotowanych w ankietach. Wybrane zostały następujące kryteria porównawcze: płeć, grupę zawodową (z podziałem na personel lekarski, pielęgniarski oraz inny), reprezentowany oddział (z podziałem na blok operacyjny, oddział intensywnej opieki medycznej, oddział intensywnej terapii oraz inne), region Polski. Na podstawie zebranych informacji sporządzany jest raport o poprawności wykonywania chirurgicznej dezynfekcji rąk w szpitalach na terenie całego kraju. Raport ten jest oficjalnie ogłoszony na corocznym Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Podczas organizacji kampanii zwracamy się z prośbą o opiekę merytoryczną Krajowego Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Wszystkie placówki ochrony zdrowia oraz każdy uczestnik szkolenia prowadzonego w ramach ogólnopolskiej kampanii otrzymuje certyfikat zaświadczający o profesjonalnym przeszkoleniu z zakresu higieny rąk.
Na potrzeby kampanii „ZAMKNIJ DRZWI ZAKAŻENIOM SZPITALNYM” opracowany został pakiet materiałów edukacyjno-informacyjnych:

 • schematy higienicznego mycia i dezynfekcji rąk (do pobrania)
 • schematy z procedurą chirurgicznego przygotowania rąk (do pobrania)
 • plakaty z pięcioma krokami higieny rąk w opiece zdrowotnej (do pobrania)
 • naklejki informujące o obszarze wysokiego ryzyka zakażeń (do pobrania)
 • tablice edukacyjne dla pacjentów i odwiedzających wyposażone w dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk
 • spray ze znacznikiem UV wraz z latarką UV LED do ukazania transmisji drobnoustrojów
 • notesy, ulotki, itp.