Temat przewodni: PRAWIDŁOWA I SKUTECZNA PROCEDURA CHIRURGICZNEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK

mapa_2014_szpitaleczas trwania kampanii – 01.12.2013 – 31.03.2014
zasięg –placówki medyczne na terenie kraju – 16 województw
ilość uczestniczących placówek medycznych – 75 (około 10% wszystkich szpitali w Polsce)
ilość przeprowadzonych szkoleń – 151
ilość osób przeszkolonych – 6008
ilość wypełnionych formularzy poprawnej dezynfekcji rąk – 1932
ilość procedur poddanych ocenie – 963

 

W badaniu wzięły udział:

 • 799 kobiet, które stanowiły 83% ankietowanych
 • 147 mężczyzn, którzy stanowili 15,3% ankietowanych

formularze, które nie wskazywały na płeć ankietowanej osoby stanowiły tylko 1,7%

Poddane analizie zostały następujące grupy zawodowe:

 • pielęgniarki/pielęgniarze – 61% ankietowanych
 • lekarki/lekarze – 17,3% ankietowanych
 • inne – technicy rtg, opiekunowie medyczni,rehabilitanci, ratownicy medyczni, personel sprzątający, laboranci, itp. – 21,7% ankietowanych

Ankietowani byli przedstawiciele personelu medycznego z następujących oddziałów:

 • blok operacyjny
 • intensywnej terapii
 • intensywnej opieki medycznej
 • chirurgiczny
 • ginekologiczny
 • neonatologiczny
 • rehabilitacyjny
 • wewnętrzny
 • ortopedyczny

Szczegółowe wyniki akcji są dostępne w formie prezentacji

Pobierz prezentację