* Rozprzestrzenianie się oporności na karbapenemy u pałeczek jelitowych w Polsce – Narodowy Instytut Leków, KORLD

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Dr n. med. Dorota Żabicka – Kierownik Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów

www.korld.edu.pl/pdf/Warning_NDM_2013.pdf

 

* Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku zachorowań sporadycznych i ognisk epidemicznych wywołanych przez Gram ujemne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae (2012) – Ministerstwo Zdrowia

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

www.antybiotyki.edu.pl/pdf/kpc-20120713.pdf

* Wytyczne postępowania w przypadku wykrycia szczepów pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC (2009) – Narodowy Instytut Leków, KORLD

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
Dr ab. n. med. Marek Gniadkowski

www.antybiotyki.edu.pl/pdf/KPCwytyczne20-09.pdf

 

* Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy – KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna

www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Definicja%20przypadku%20CPE.pdf

 

* Kryteria rozpoznania ogniska epidemicznego powodowanego przez CPE – KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna

www.antybiotyki.edu.pl/pdf/CPE_NDM%20Ognisko%20epidemiczne.pdf

 

* Zasady postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy – KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna

www.antybiotyki.edu.pl/pdf/CPE_NDM-Zasady%20postepowania.pdf

 

* Schemat postępowania CPE/NDM – NPOA

www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Schemat%20postepowania%20CPE_NDM.pdf

 

* Wykrywanie karbapenemaz – zalecenia 2015 – Narodowy Instytut Leków, KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna, NPOA

www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Wykrywanie%20karbapenemaz_Zalecenia%20KORLD_2015.pdf

 

* Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy (CPE). Informacja dla pacjenta. – KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna, NPOA

www.antybiotyki.edu.pl/pdf/CPE%20Informacja%20dla%20pacjenta.pdf

 

* Definicje B-laktamazy – NPOA

Dr Anna Baraniak – Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Narodowy Instytut Leków

www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Definicje-b-laktamazy.pdf

 

* Procedura badania przesiewowego w ognisku epidemicznym w kierunku pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy – KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna, NPOE

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Procedura%20badania%20przesiewowego.pdf

 

* Dezynfekcja jako jedno z kluczowych działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się opornych szczepów bakterii

plik do pobrania

 

* Broszura XRB_ESCAPE

plik do pobrania