Wytyczne CDC na temat higieny rąk.

Wytyczne WHO na temat higieny rąk. Wersja skrócona.

Wytyczne WHO na temat higieny rąk w placówkach opieki długoterminowej. Wersja angielska.

Wytyczne WHO na temat szczepów MDRO a higieny rąk. Wersja angielska.

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w sprawie używania rękawic ochronnych do wykonywania iniekcji podskórnych, śródskórnych i domięśniowych

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w sprawie przenoszenia zakażeń przez personel medyczny noszący sztuczne paznokcie, tzw. tipsy, w pracy w kontakcie z pacjentem

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w woj. lubuskim w sprawie stosowania rękawic ochronnych do wykonywania czynności sprzątających w Zakładach Opieki Zdrowotnej

Dezynfekcja jako jedno z kluczowych działań powstrzymujących
rozprzestrzenianie się opornych szczepów bakterii.

Broszura XRB_ESCAPE

Rozprzestrzenianie się oporności na karbapenemy u pałeczek jelitowych w Polsce - Narodowy Instytut Leków, KORLD

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
Dr n. med. Dorota Żabicka

Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku zachorowań sporadycznych i ognisk epidemicznych wywołanych przez Gram ujemne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae (2012) - Ministerstwo Zdrowia

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz

Wytyczne postępowania w przypadku wykrycia szczepów pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC (2009) - Narodowy Instytut Leków, KORLD

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
Dr ab. n. med. Marek Gniadkowski

Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy - KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna

Kryteria rozpoznania ogniska epidemicznego powodowanego przez CPE - KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zasady postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy - KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna

Schemat postępowania CPE/NDM - NPOA

Wykrywanie karbapenemaz - zalecenia 2015 - Narodowy Instytut Leków, KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna, NPOA

Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy (CPE). Informacja dla pacjenta. - KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna, NPOA

Definicje B-laktamazy - NPOA

Dr Anna Baraniak - Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Narodowy Instytut Leków

Procedura badania przesiewowego w ognisku epidemicznym w kierunku pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy - KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna, NPOE

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz